Home > Exhibitions & Events > What's on now

Exhibitions & Events

What's on now

The Royal Cambrian Academy - 132nd Annual Summer Exhibition
July 26th - September 6th

The highlight of the year, Academicians from all over Wales have the opportunity to present their most recent works.

In support of the RCA Education Programme there will also be a secret auction of postcard-sized works from RCA members, a chance to invest in an original RCA artwork from just £25.

You are invited to the opening of the 132nd Annual Summer Exhibition at the Royal Cambrian Academy
Saturday 26th July at 2:00 pm, 2014.
The exhibition will be opened by Alex Uxbridge, 8th Marquess of Anglesey

The exhibition continues until September 6, 2014


Last dive - Philippa Jacobs RCA

Yr Academi Frenhinol Gymreig - 132ain Arddangosfa Flynyddol yr Haf

Dyma uchafbwynt y flwyddyn, cyfle i Academyddion o bob rhan o Gymru i gyflwyno eu gweithiau diweddaraf.
Er mwyn cefnogi Rhaglen Addysg AFG cynhelir arwerthiant cudd o weithiau maint cerdyn post gan aelodau’r AFG.

Dyma eich cyfle i fuddsoddi mewn gwaith gwreiddiol o’r AFG am bris rhad yn cychwyn o £25.

Fe’ch gwahoddir i agoriad 132ain Arddangosfa Flynyddol yr Haf yn yr Academi Frenhinol Gymreig
Dydd Sadwrn y 26eg Gorffennaf am 2:00 yp, 2014.
Agorir yr arddangosfa gan Alex Uxbridge, 8fed Ardalydd Ynys Môn

Bydd yr arddangosfa yn parhau tan Medi 6, 2014
 

NEXT Exhibition - opens Saturday September 13th at 2pm

Jeremy Yates PRCA - Watermarks

An exhibition of landscape paintings / Arddangosfa o baentiadau tirlun


and

PETER ARCHER RCA - The Lee Shore


The Other Causeway 2013 - 14, Oil on canvas

The exhibition continues until October 11th, 2014 / Bydd yr arddangosfa yn parhau tan Hydref 11eg, 2014

Tuesday - Saturday / Mawrth - Sadwrn
11:00 - 5:00
Admission Free / Mynediad am Ddim

You are invited to the private view of the above exhibition at The Royal Cambrian Academy, Conwy
Saturday 13th September at 2:00 pm, 2014

Fe'ch gwahoddir i agoriad swyddogol yr arddangosfa uchod yn yr Academy Frenhinol Gymreig, Conwy
Dydd Sadwrn y 13eg Medi am 2:00 yp, 2014


Jeremy Yates PRCA - Watermarks

An exhibition of landscape paintings

This exhibition presents a selection of recent landscape works that continues a theme pursued by the artist over many years: sky, trees, rocks and water – observed locally in North Wales.

Some of the recent studies have been started and finished out of doors in single sessions, others are studio- finished paintings. The medium is mostly acrylic on board. Alongside these are larger panoramic explorations of the same theme on paper – two of which were done publicly at the recent display of Dyffryn Ogwen Artists at Oriel Ynys Môn, Llangefni (Anglesey) – and another will be undertaken during the course of this present exhibition.

Mae'r arddangosfa hon yn cyflwyno detholiad o weithiau tirlun diweddar sy'n parhau thema a ddilynir gan yr artist dros nifer o flynyddoedd: awyr, coed, creigiau a dŵr a arsylwyd yn lleol yng Ngogledd Cymru.

Mae rhai o’r astudiaethau diweddar wedi eu cychwyn a gorffen yn yr awyr agored mewn sesiynau unigol, mae gweddill y paentiadau gorffenedig wedi gorffen yn y stiwdio. Ochor yn ochor i’r paentiadau mae archwiliadau panoramig ar yr un thema ar bapur – mae dau ohonynt eu creu yn gyhoeddus yn yr arddangosfa yn ddiweddar o artistiaid Dyffryn Ogwen yn Oriel Ynys Môn, Llangefni. Mi fydd darn arall yn cael ei chreu yn ystod yr arddangosfa hon.


Royal Cambrian Academy, Crown Lane, Conwy. LL32 8AN. 01492 593413 ©2014 All rights reserved