Home > Education > Workshops for Adults

Education

  Supported by 
the Arts Council of Wales                             
    

Masterclasses/Workshops for Adults 2014

October/November dates will be available soon
Bydd dyddiadau ar gyfer Hydref/Tachwedd ar gael yn fuan

November Masterclass
Ryan Hall - 3D Illustration Paper Sculpture Masterclass
Dosbarth Meistr Tachwedd
Darlunio Cerflun Papur gyda Ryan Hall 3DThursday November 6th (10am – 4pm) / Dydd Iau Tachwedd 6 (10yb – 4yp)

Dougy74’ Design aka Ryan Hall is a freelance illustration designer, who exhibits widely in the UK and internationally, his professional practice is based upon 3D model making and designing paper toys. Participants on this workshop will discover the techniques of creating your own model through character design, using the medium of card and paper and designing various templates to build a 3D paper toy of your own.

Mae Dylunio ‘Dougy74’, neu Ryan Hall yn ddylunydd darlunio llawrydd, sy'n arddangos yn helaeth yn y DU ac yn rhyngwladol, ei arfer proffesiynol yn seiliedig ar gwneud modelau 3D a dylunio teganau papur. Bydd cyfranogwyr ar y gweithdy hwn yn darganfod y technegau o greu model eich hun trwy ddylunio cymeriad, gan ddefnyddio'r cyfrwng o gerdyn a phapur a dylunio templedi amrywiol i adeiladu tegan papur 3D.

Cost: £45 includes lunch and refreshments / £45 gan gynnwys paned a chinio
(Full time students £22.50 / Myfyrwyr llawn amser £22.50)

To book a place please contact Wendy Couling on 01492 593413 or email wendy@rcaconwy.org
I gadw lle ffoniwch Wendy Couling ar 01492 593413 neu ebostiwch wendy@rcaconwy.org

Booking is essential as spaces are limited / Mae’n rhaid cadw lle gan fod llefydd yn brin


December Masterclass
Bev Bell Hughes RCA Ceramic Sculpture Masterclass

Dosbarth Meistr Rhagfyr
Cerflun Serameg Bev Bell Hughes AFGArtist Bev Bell Hughes will lead a hand built Ceramic Masterclass workshop in creating forms inspired by nature. Participants will experiment with techniques, materials and mark making to create texture on Clay (No previous experience required).

Bydd yr artist Bev Bell Hughes yn arwain gweithdy Dosbarth Meistr Seramig a adeiladwyd â llaw wrth greu ffurfiau wedi'u hysbrydoli gan natur. Bydd y cyfranogwyr yn arbrofi gyda thechnegau, deunyddiau a gwneud marciau i greu gwead ar glai (Nid oes angen profiad blaenorol).

Thursday December 11th (10am – 4pm) / Dydd Iau Rhagfyr 11 (10yb – 4yp)

Cost: £45 includes lunch and refreshments / £45 gan gynnwys paned a chinio
(Full time students £22.50 / Myfyrwyr llawn amser £22.50)

There will be a small additional charge if you would like to have your work fired for collection later. Cost for firing the work to be confirmed on the day. Bydd tâl ychwanegol bychan os hoffech gael eich gwaith tanio i'w casglu yn nes ymlaen. Cost ar gyfer tanio y gwaith sydd i'w gadarnhau ar y diwrnod.

To book a place please contact Wendy Couling on 01492 593413 or email wendy@rcaconwy.org
I gadw lle ffoniwch Wendy Couling ar 01492 593413 neu ebostiwch wendy@rcaconwy.org

Booking is essential as spaces are limited / Mae’n rhaid cadw lle gan fod llefydd yn brinLife Drawing Sessions - Autumn 2014
Dosbarthiadau lluniadu byw -  Hydref 2014

Wednesday night /Nos Fercher  7 - 9 pm
£6 per session/£6 bob sesiwn (myfyrwyr/students £3.00)

October 1, 8 & 22 / Hydref 1, 8 & 22
November 12 & 26 / Gorffennaf 12 & 26
December 3 & 10 / Rhagfyr 3 & 10

The last session of each month a visiting artist will come and show a technique
Seshiwn olaf pob mis bydd artist gwadd yn arddangos technegBooking ...

Our Adult Masterclasses are extremely popular. We would recommend early booking to avoid disappointment.

Contact our Education Officer Wendy Couling on 01492 593413 or by email to reserve your place.

Past events ...

adult art workshop
Summer master class

adult education workshop
3D master class 

Royal Cambrian Academy, Crown Lane, Conwy. LL32 8AN. 01492 593413 ©2014 All rights reserved