Home > Education > Workshops for Adults

Education

  Supported by 
the Arts Council of Wales                             
    

Masterclasses/Workshops for Adults 2014

Sian Hughes Masterclass/ Dosbarth Sian Hughes

Cyanotype Workshop / Gweithdy Syanoteip

Thursday 17th July (10am - 4pm) / Dydd Iau 17fed Gorfennaf (10yb - 4yp)

This one-day Masterclass session, led by Artist Sian Hughes, will give participants the opportunity to explore the Cyanotype process. The morning session will be based on producing single layer exposures as well as exploring the multiple layering techniques. The afternoon session will allow participants to develop their own Cyanotypes on different sizes of pre-prepared paper. The one day workshop will give participants a good understanding of the process and provide information on sourcing supplies for exploring Cyanotypes.

Mae’r Dosbarth Meistr un diwrnod hon o dan arweiniad yr artist Sian Hughes, yn rhoi cyfle i gyfranogwyr i edrych ar y broses syanoteip. Mi fydd sesiwn bore yn seiliedig ar gynhyrchu amlygiadau haen sengl yn ogystal ag archwilio'r dechneg haenau lluosog. Yn y sesiwn prynhawn caniatáu cyfranogwyr i ddatblygu eu syanoteip eu hunain ar wahanol feintiau o bapur a baratowyd ymlaen llaw. Bydd y gweithdy yn rhoi dealltwriaeth dda o'r broses i’r cyfranogwyr a gwybodaeth am gyflenwadau ar gyfer archwilio syanoteip.

Cost: £45 includes lunch and refreshments / £45 gan gynnwys paned a chinio
(Full time students £22.50 / Myfyrwyr llawn amser £22.50)

To book a place please contact Wendy Couling on 01492 593413 or email wendy@rcaconwy.org
I gadw lle ffoniwch Wendy Couling ar 01492 593413 neu ebostiwch wendy@rcaconwy.org

Booking is essential has spaces are limited / Mae’n rhaid cadw lle gan fod llefydd yn brinLife Drawing Sessions - Spring/Summer 2014
Dosbarthiadau lluniadu byw -  Gwanwyn/Haf 2014

Wednesday night /Nos Fercher  7 - 9 pm
£6 per session/£6 bob sesiwn (myfyrwyr/students £3.00)
Tutor/Tiwtor - Tim Iliffe
 
May 21, 28 / Mai 21, 28
June 4, 11 & 18 / Mehefin 4, 11 & 18
July 9, 16, & 30 / Gorffennaf 9, 16 & 30

The last session of each month a visiting artist will come and show a technique
Seshiwn olaf pob mis bydd artist gwadd yn arddangos technegBooking ...

Our Adult Masterclasses are extremely popular. We would recommend early booking to avoid disappointment.

Contact our Education Officer Wendy Couling on 01492 593413 or by email to reserve your place.

Past events ...

adult art workshop
Summer master class

adult education workshop
3D master class 

Royal Cambrian Academy, Crown Lane, Conwy. LL32 8AN. 01492 593413 ©2014 All rights reserved