Home > Education > Workshops for Adults

Education

  Supported by 
the Arts Council of Wales                             
    

Masterclasses/Workshops for Adults 2014

October/November dates will be available soon
Bydd dyddiadau ar gyfer Hydref/Tachwedd ar gael yn fuan

December Masterclass/Dosbarth Meistr Rhagfyr
Sonja Benskin Mesher RCA/AFG

Artist Sonja Benskin Mesher RCA will lead a contemporary Drawing, Painting Masterclass workshop.
Bydd Artist Sonja Benskin Mesher AFG yn arwain Gweithdy Dosbarth Meistr darlunio a Paentio cyfoes.

‘Draw what you see then see what you draw’
‘Darlunio yr beth ydych yn weld a wedyn yn gweld beth ydych wedi darlunio’

Participants will experiment with techniques and materials to investigate and approach drawing in its broadest and most innovative sense, this class will suit all abilities.

Bydd y cyfranogwyr yn arbrofi gyda thechnegau a deunyddiau i ymchwilio a dull gweithredu gan dynnu yn ei ystyr ehangaf a mwyaf arloesol, bydd y dosbarth hwn yn addas i bob gallu.

Cost: £45 includes lunch and refreshments / £45 gan gynnwys paned a chinio

(Full time students £22.50 / Myfyrwyr llawn amser £22.50)

To book a place please contact Wendy Couling on 01492 593413 or email wendy@rcaconwy.org
I gadw lle ffoniwch Wendy Couling ar 01492 593413 neu ebostiwch wendy@rcaconwy.org

Booking is essential as spaces are limited / Mae’n rhaid cadw lle gan fod llefydd yn brinLife Drawing Sessions - Autumn 2014
Dosbarthiadau lluniadu byw -  Hydref 2014

Wednesday night /Nos Fercher  7 - 9 pm
£6 per session/£6 bob sesiwn (myfyrwyr/students £3.00)

October 1, 8 & 22 / Hydref 1, 8 & 22
November 12 & 26 / Gorffennaf 12 & 26
December 3 & 10 / Rhagfyr 3 & 10

The last session of each month a visiting artist will come and show a technique
Seshiwn olaf pob mis bydd artist gwadd yn arddangos technegBooking ...

Our Adult Masterclasses are extremely popular. We would recommend early booking to avoid disappointment.

Contact our Education Officer Wendy Couling on 01492 593413 or by email to reserve your place.

Past events ...

adult art workshop
Summer master class

adult education workshop
3D master class 

Royal Cambrian Academy, Crown Lane, Conwy. LL32 8AN. 01492 593413 ©2014 All rights reserved